Про Банк
Послуги
Корпоративним клієнтам
Приватним клієнтам
Розрахунково-касове обслуговування
Депозити
Кредити
Оренда індивідуальних сейфів
Платіжні картки
Пам'ятні та ювілейні монети
Міжнародні системи переказу коштів
Банківські метали
Валютно-обмінні операції
Миттєвий переказ з картки на картку
Оплата комунальних послуг
Преміальні послуги і знижки Visa
Банкам та фінансовим інститутам
Обслуговування пенсійних рахунків
Новини та прес-релізи
Інформація про систему гарантування вкладів
Кар’єра
Захист персональних даних
Відділення Банку
Мережа банкоматів
Контактна інформація
Звернення громадян
Знай свої права


Visa offers Преміальні послуги і знижки Visa
Миттєвий переказ з картки на картку
communal Оплата комунальних послуг
Депозити корпоративним клієнтам
Депозити фізичним особам
Оренда індивідуальних сейфів

Партнери банку

SWIFT, Асоціація «УкрСВІФТ»
Державна іпотечна установа

Кредити

АТ «МІБ» пропонує можливість кредитування в національній валюті в залежності від індивідуальних вимог Клієнтів.
Умови кредитування в АТ «МІБ» абсолютно прозорі. Відсутні комісії за дострокове погашення кредиту, приховані комісії та інші платежі.
АТ «МІБ» (далі – Банк) укладає договори про споживчий кредит у відповідності до вимог Закону України «Про споживче кредитування» №1734-VIII від 15.11.2016 року (із змінами та доповненнями), який визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування.
Споживчий кредит – це грошові кошти, що надаються Споживачу (Позичальнику) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
Згідно з вимогами Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.11.2019р. №141 (із змінами та доповненнями), інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту за кожним із діючих продуктів АТ «МІБ» розміщена нижче. Окрім того, інформація про наявні в Банку продукти кредитування розміщується у приміщеннях, де здійснюється обслуговування клієнтів.
До укладення договору про споживчий кредит Споживач (Позичальник) ознайомлюється з інформацією про наявні кредитні продукти, яка необхідна для порівняння різних пропозицій Банку, що дозволить Споживачу (Позичальнику) вірно оцінити всі переваги та ризики укладення такого договору, подальші витрати за договором, які понесе Споживач (Позичальник), з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору.
Інформація про погоджені умови кредитування надається Банком перед укладенням кредитного договору Споживачу (Позичальнику) під підпис за спеціальною формою - «Паспорт споживчого кредиту», яка включає відомості визначені ч.3 ст.9 Закону України «Про споживче кредитування».
Фіксована плата за надання кредиту встановлюється рішенням Кредитного Комітету Банку/Кредитною комісією відділення.
АТ «МІБ» не співпрацює з кредитними посередниками та надає споживчі кредити без участі кредитних брокерів або кредитних агентів.

Банк пропонує наступні види кредитування фізичних осіб:
 • Споживче кредитування;

ПРОДУКТ

Сума Кредиту (грн.),
мінімальний/максимальний розмір
Максимальний строк
Кредиту (включно)
Фіксована процентна
ставка (% річних)
«Споживчий кредит»
(роздрібне кредитування під заставу)
Від 30 000,00 до 1 500 000,00 але не більше 50% від ринкової вартості заставного майна (з ПДВ)
до 36 місяців
від 23% до 26%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту може встановлюватися за рішенням Кредитного Комітету Банку/Кредитною комісією відділення.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
 • Страхування застави: 6,0% для транспортного засобу; 0,09% для нерухомого майна.
 • Оцінка заставного майна: 550,00 грн. для одного транспортного засобу; 650,00 грн. - 1 100,00 грн. для один об’єкту нерухомого майна.
 • Послуги нотаріуса: 3 500,00 грн. для застави транспортного засобу; 6 000,00 грн. для застави нерухомого майна.
«Кредит «Приватний»»
(під заставу майнових прав на депозит)
Залежить від умов розміщеного депозиту, його строку та суми:
Максимальний розмір кредиту обмежений розміром депозиту, якщо валюта кредиту та депозиту співпадають. Якщо валюти не співпадають, розмір кредиту може становити до 90% від розміру депозиту
На один день менший за строк дії договору банківського вкладу (депозиту)
Встановлюється рішенням Кредитного Комітету Банку/ Кредитною комісією відділення
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту може встановлюватися за рішенням Кредитного Комітету Банку/Кредитної комісії відділення.
«Споживчий +»
(роздрібне кредитування без оформлення забезпечення)
Від 5 000,00 до 50 000,00
до 36 місяців
від 29% до 33%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту: 8% від суми кредиту (одноразово).
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
«Фінансова підтримка »
(роздрібне кредитування під заставу)
Від 30 000,00 до 300 000,00 але не більше 50% від ринкової вартості заставного майна (з ПДВ)
до 36 місяців
від 21%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту: 2% від суми кредиту (одноразово).
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
 • Страхування застави: 6,0% для транспортного засобу, 0,09% для нерухомого майна.
 • Оцінка заставного майна: 550,00 грн. для одного транспортного засобу; 650,00 грн. – 1 100,00 грн. для одного об’єкту нерухомого майна.
 • Послуги нотаріуса: 3 500,00 грн. для застави транспортного засобу; 6 000,00 грн. для застави нерухомого майна.

 

 • Кредити за платіжною карткою VISA International;

ПРОДУКТ

Сума Кредиту (грн.),
мінімальний/максимальний розмір
Максимальний строк
Кредиту (включно)
Фіксована процентна
ставка (% річних)
«Кредит картковий»
VISA International
відклична відновлювальна кредитна лінія (овердрафт)
Від 30 000,00 до 250 000,00 але не більше 50% від ринкової вартості заставного майна (з ПДВ)
до 364 днів
від 38%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту: 500,00 грн.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
 • Страхування застави: 6,0% для транспортного засобу; 0,09% для нерухомого майна.
 • Оцінка заставного майна: 550,00 грн. для одного транспортного засобу; 650,00 грн. - 1 100,00 грн. для одного об’єкта нерухомого майна.
 • Послуги нотаріуса: 3 500,00 грн. для застави транспортного засобу; 6 000,00 грн. для застави нерухомого майна.
«Кредит «Зручний»»
VISA International
відклична відновлювальна кредитна лінія (овердрафт, зарплатний проект без оформлення забезпечення)
Максимальний розмір Кредиту на одного Позичальника встановлюється в сумі, яка не перевищує однократного розміру чистого місячного доходу працівника після оподаткування, розрахованого як середнє значення за останні 6 місяців, що передують даті прийняття рішення про надання Кредиту.
Максимальний розмір сукупної заборгованості на одного Позичальника, враховуючи всі кредитні зобов’язання оформлені за цим Продуктом та Продуктами: «Споживчий +», «Кредит «Пенсійний»» (VISA International) не повинен перевищувати 50 000,00
до 364 днів
від 29%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту: 500,00 грн.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
«Кредит «Пенсійний»»
VISA International
відклична відновлювальна кредитна лінія (овердрафт, без оформлення забезпечення)
Максимальний розмір Кредиту на одного Позичальника встановлюється в сумі, яка не більше 1-го місячного зарахування пенсії на платіжну картку VISA International, розрахованого як середнє значення за останні 6 місяців, що передують даті прийняття рішення про надання Кредиту.
Максимальний розмір сукупної заборгованості на одного Позичальника, враховуючи всі кредитні зобов’язання оформлені за цим Продуктом та за Продуктами: «Споживчий +», «Кредит «Зручний»» (VISA International) не повинен перевищувати 50 000,00
до 364 днів
від 29%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту: 500,00 грн.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.

 

 • Кредити на придбання транспортних засобів;

ПРОДУКТ

Сума Кредиту (грн.),
мінімальний/максимальний розмір
Максимальний строк
Кредиту (включно)
Фіксована процентна
ставка (% річних)
«АВТО в кредит»
(придбання нових транспортних засобів)
- крім марок країн СНД, Китаю, Індії, Ірану
Від 100 000,00 до 1 500 000,00 але не більше 85% від ринкової вартості заставного транспортного засобу (з ПДВ)
до 60 місяців
від 20% до 23%
- вітчизняного виробництва та країн СНД, Китаю, Індії, Ірану
Від 100 000,00 до 1 500 000,00 але не більше 70% від ринкової вартості транспортного засобу (з ПДВ)
до 36 місяців
від 21% до 23%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту може встановлюватися за рішенням Кредитного Комітету Банку/ Кредитною комісією відділень.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
 • Страхування застави: 3,5% від ринкової вартості предмету застави.
 • Послуги нотаріуса: 3 500,00 грн.
 • Розрахунково-касове обслуговування: 500,00 грн. - 1 000,00 грн.
 • Збір до Пенсійного фонду при першій державній реєстрації авто (розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та від вартості авто) складає: 3% - 5%. Пенсійний збір сплачується один раз тільки при першій державній реєстрації авто.
«АВТО в кредит – друге життя»
(придбання транспортного засобу, що був у використанні)
Від 50 000,00 до 200 000,00 але не більше 50% від ринкової вартості заставного транспортного засобу (з ПДВ)
до 36 місяців
від 25%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту може встановлюватися за рішенням Кредитного Комітету Банку/Кредитною комісією відділень.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
 • Страхування застави: 6,0% від ринкової вартості предмету застави.
 • Оцінка заставного майна: 550,00 грн. для одного транспортного засобу.
 • Послуги нотаріуса: 3 500,00 грн.
 • Збір до Пенсійного фонду при першій державній реєстрації авто (розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та від вартості авто) складає: 3% - 5%. Пенсійний збір сплачується один раз тільки при першій державній реєстрації авто.
Страхування АВТО за програмою «повне КАСКО» на весь строк дії кредитного договору.

 

 • Іпотечне кредитування.

ПРОДУКТ

Сума Кредиту (грн.),
мінімальний/максимальний розмір
Максимальний строк
Кредиту (включно)
Фіксована процентна
ставка (% річних)
«Вторинна іпотека»
(фінансування придбання нерухомості житлового призначення на вторинному ринку житла)
Від 100 000,00 до 2 500 000,00 але не більше 60% від ринкової вартості заставного нерухомого майна (з ПДВ)
до 60 місяців
від 20% до 24%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту може встановлюватися за рішенням Кредитного Комітету Банку/Кредитної комісії відділення.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
 • Страхування застави: 0,09% від ринкової вартості предмету застави.
 • Оцінка заставного майна: 650,00 грн. – 1 100,00 грн. для одного об’єкта нерухомого майна.
 • Послуги нотаріуса: 6 000,00 грн.
 • Розрахунково-касове обслуговування: 500,00 грн. – 1 000,00 грн.
 • При оформленні договору купівлі-продажу нерухомості покупець сплачує збір до Пенсійного фонду: 1% від суми угоди.
Авансовий внесок Позичальника власними коштами за іпотечним кредитом - не менше 40% від ринкової вартості житла. Первинний внесок власними коштами може бути зменшений за умови надання додатково в забезпечення іншої ліквідної застави, прийнятної для Банку.
Можливе поновлення ліміту кредитування в межах загальної суми, яка була погашена з моменту надання Кредиту. Цільове призначення нових траншів - вдосконалення нерухомості (ремонт).

 

 • Кредит на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

ПРОДУКТ

Сума Кредиту (грн.),
мінімальний/максимальний розмір
Максимальний строк
Кредиту (включно)
Фіксована процентна
ставка (% річних)
«Кредит на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення»
(фінансування придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення)
Від 30 000,00 до 2 500 000,00 але не більше 70% від ринкової вартості заставного нерухомого майна
до 120 місяців
від 14% до 23%
Перелік і вартість супровідних послуг Банку і третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку (за наявності):
 • Комісія за надання кредиту може встановлюватися за рішенням Кредитного Комітету Банку/Кредитної комісії відділення.
 • Страхування життя позичальника: 0,36% від суми заборгованості за кредитом.
 • Страхування застави: 0,07% від ринкової вартості предмету застави.
 • Оцінка заставного майна: 930,00 грн. – 1 580,00 грн. для одного об’єкта нерухомого майна.
 • Послуги нотаріуса: 6 000,00 грн.
 • Розрахунково-касове обслуговування: 150,00 грн. – 1 000,00 грн.

 

КРЕДИТНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР

 

Рішення про надання кредиту приймається з урахуванням фінансово-майнового становища Споживача (Позичальника) його клієнтської та кредитної історії, інформації про доходи (наявність офіційних джерел погашення кредиту, нарахованих процентів) та ділової репутації, достатності та ліквідності забезпечення щодо повернення кредиту.
Споживач (Позичальник) має право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі до дня видачі кредиту.
Після укладення кредитного договору Клієнт має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів. У разі відмови від такого договору Клієнт сплачує проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором.
Споживач (Позичальник) має право достроково повернути наданий кредит повністю або частково, повідомивши про це Банк за 10 (десять) робочих днів.
Обов'язкові умови надання кредиту:
 • ліквідна застава, прийнятна для Банку;
 • нотаріальне посвідчення договорів застави у випадках, передбачених чинним законодавством;
 • порука дружини/чоловіка/власника заставного майна;
 • реєстрація обтяження предмета застави у відповідності до вимог чинного законодавства України;
 • незалежна експертна оцінка предмету застави чи висновок оцінювача майна - працівника Банку, що має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (щорічно, окрім майнових прав на банківський вклад (депозит));
 • оформлення згоди подружжя на отримання кредиту/надання поруки/передачу майна в заставу;
 • страхування предмету застави у відповідності до вимог чинного законодавства України на користь Банку.

Чинне банківське законодавство зобов’язує банки України передавати інформацію до Кредитного реєстру Національного банку України у порядку та обсягах, визначених законодавством, та співпрацювати з інформаційними бюро, що накопичують інформацію про кредитні операції банків. На виконання вимог Національного банку України АТ «МІБ» уклало договір з Першим Всеукраїнським Бюро Кредитних Історій. Укладений договір дозволяє Банку обмінюватися інформацією з ПВБКІ за кредитними операціями, що несуть в собі кредитний ризик.

Для отримання детальної інформації щодо умов кредитування Ви можете звернутись до Відділу кредитування фізичних осіб чи до відділень АТ «МІБ».

 

Дрездова Наталія Дмитрівна
Начальник відділу кредитування фізичних осіб
Тел.:     0 44 351 79 36
0 44 593 74 99 (вн. 1136)
Факс:   0 44 351 79 37
Email:   Natalya.Drezdova@ii-bank.com.ua

Попович Олена Ігорівна
Провідний фахівець відділу кредитування фізичних осіб
Тел.:     0 44 351 79 34
0 44 593 74 99 (вн. 1134)
Факс:   0 44 351 79 37
Email:   Olena.Popovich@ii-bank.com.ua

Курси обміну валют в касах Головного банку станом на:
09:00 годин 13.10.2021
  Валюта   купівля     продаж  
  USD 26,290 26,420
  EUR 30,300 30,700
  GBP 35,300 36,200
  CHF 27,400 28,700
  RUR 0,300 0,390
  НБУ
  USD 26,3490
  EUR 30,4265
  GBP 35,8939
  CHF 28,3460
  RUR 0,3666
Динаміка Архів

[+] Курси продажу банкiвських металiв