About Bank
Management
The Bank`s ownership structure
Correspondent banks
Membership in Ukrainian and International organizations
Account information
Statements
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Bank`s Presentation
Rating
Information about the Issuer
Services
News & Press
Information on the Deposit Guarantee System
Career
Bank`s non-balance branches
ATM network
Contact information


Visa offers Visa offers
Card to Card payment
communal Payment for utilities
Corporate deposits
Private deposits
Lease of safe-deposit boxes

Bank`s partners

S.W.I.F.T., UkrSWIFT Association
State Mortgage Institution

Income statement

Відкрите Акціонерне Товариство

"Міжнародний Інвестиційний Банк"

01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34

Звіт про фінансові результати

за І квартал 2009 року

(тис. грн.)

Рядок
Найменування статті
На звітну дату кварталу
поточного року
попереднього фінансового року
1
2
3
4

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
3 393
-

1.1.

Процентні доходи
3 861
-

1.2

Процентні витрати
(468)
-

2

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
194
-

2.1.

Комісійні доходи
207
-

2.2.

Комісійні витрати
(13)
-

3

Результат від торговельних операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
-
-

4

Результат від операцій з хеджування
-
-

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-
-

6

Результат від торгівлі іноземною валютою
379
-

7

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-

8

Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
-
-

9

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-
-

10

Результат від переоцінки іноземної валюти
206
-

11

Резерви під заборгованість за кредитами
(791)
-

12

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

13

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
-
-

14

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
-
-

15

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат
94
-

16

Інші операційні доходи
6
-

17

Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості
-
-

18

Адміністративні та інші операційні витрати
(4 797)
-

19

Результат від участі в капіталі
-
-

19.1

Дохід від участі в капіталі
-
-

19.2

Втрати від участі в капіталі
-
-

20

Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу
-
-

21

Прибуток/(Збиток) до оподаткування
267
-

22

Витрати на податок на прибуток
(67)
-

23

Прибуток/(Збиток) після оподаткування
200
-

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу
-
-

25

Чистий прибуток/(збиток) банку
200
-

" 15 " квітня 2009 року
Заст. Голови Правління              С.І. Принада
Виконавець:
В.О. Півторацька
Тел. 495-81-06
Заст. Головного бухгалтера      В.О. Півторацька
 

JSC IIB payment cards and money transfer support service
Phone:   0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Rate of exchange at the Cash desk of the Head Office as of:
09:00 10.07.2020
  Currency   buy     sale  
  USD 26,800 27,000
  EUR 30,000 30,700
  GBP 32,800 34,200
  CHF 26,800 28,850
  RUR 0,310 0,390
  NBU
  USD 26,9335
  EUR 30,5359
  GBP 34,0722
  CHF 28,7138
  RUR 0,3817
Dynamics Archive

[+] Bank metal rates