О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Отчетность

Примітка "Окремі показники діяльності банку"

Рядок
Найменування статті
На звітну дату
Нормативні показники
1
2
3
4
1
Адекватність регулятивного капіталу (%)
87,80
не менше 10%
2
Поточна ліквідність (%)
544,27
не менше 40%
3
Рентабельність активів (%)
-20,63
х
4
Негативно класифіковані кредити (тис. грн.)
0
х
4.1.
У відсотках до заборгованості за кредитними операціями (%)
0,00
х
5
Чистий прибуток на одну акцію (грн.)
-
х
6
Сума сплачених дивідендів за 2007 рік на одну:
х
6.1.
Просту акцію
-
х
6.2.
Привілейовану акцію
-
х
7
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу банку ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм ессетс кепітал"
код країни 804,
пряма участь - 60,0%,
опосередкована участь - 0,00%.
х
Кононенко Ігор Віталійович
код країни 804,
пряма участь - 15,0007%,
опосередкована участь - 0,00%.

Примітка "Рахунки довірчого управління" не надається в зв'язку із відсутністю інформації.

Голова Правління       Врід Герд
Головний бухгалтер   Васильєва Тетяна Юріївна
 

Служба поддержки платежных карточек и денежных переводов АО «МИБ»
Тел.:     0 44 351 79 59
0 44 364 74 99
Email:   cardsbusiness@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 05.06.2020
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 26,550 26,680
  EUR 29,700 30,300
  GBP 32,100 33,800
  CHF 26,900 27,900
  RUR 0,310 0,395
  НБУ
  USD 26,7544
  EUR 29,9609
  GBP 33,6503
  CHF 27,7535
  RUR 0,3895
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов